Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 05 2013

milosz
12:14
Reposted fromtheoffice theoffice viablue-chips blue-chips
milosz
12:14
Reposted fromFreXxX FreXxX viaMigotliwa Migotliwa
milosz
12:14
milosz
12:13
9846 070c 500
Reposted fromfancy-tangerine fancy-tangerine
milosz
12:12
milosz
12:12
7594 33c1 500
Reposted fromkejt21 kejt21 viamarlaogg marlaogg
milosz
12:11
milosz
12:11
Nie liczy się nic,liczą się przyspieszone tętna.
— happysad
Reposted fromfromaage fromaage viablue-chips blue-chips
milosz
12:11
4577 2a5d
Reposted fromlukensz lukensz viabng123 bng123
milosz
12:10
- Dlaczego Bilbo Baggins?
- Może dlatego, że się boję. A on dodaje mi odwagi.
— Hobbit
Reposted frommarlaogg marlaogg
milosz
12:10
9082 36c1
Reposted fromrisky risky viafancy-tangerine fancy-tangerine
milosz
12:10
9121 3dd1
Reposted fromsweety-creatures sweety-creatures viabng123 bng123

December 12 2012

milosz
15:59
milosz
15:59
Jeśli mnie oswoisz, będziemy potrzebni jeden drugiemu.
— Mały Książe
Reposted fromnezavisan nezavisan viamarlaogg marlaogg
milosz
15:58
2800 9d16
Reposted fromschwanzl schwanzl vialaj laj
milosz
15:58
4479 37bb
Reposted frombloodymary bloodymary vialaj laj
milosz
15:58
7330 eb38
Reposted frommartynkowa martynkowa viamarlaogg marlaogg
milosz
15:58
Ciężko jest znaleźć słowa, kiedy człowiek ma naprawdę coś do powiedzenia.
— a najlepiej się nie odzywać.
Reposted fromappreciation appreciation viamarlaogg marlaogg
milosz
15:58
8434 9e32
Co panu tak wesoło?
Reposted fromscorpix scorpix via21guns 21guns

November 23 2012

milosz
20:58
2436 07d9
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl